Kurs Osób
w grupie
Zajęć
w tyg.
Raty Cena kursu
Szkoła podstawowa kl. I – III
(54 lekcji x 45min.)
5 do 8 2 Dwie raty po 652zł 1304zł
Szkoła podstawowa kl. IV – VI
(60 spotkań x 60min.)
5 do 10 2 Cztery raty po 473zł 1892zł
Szkoła podstawowa VII – VIII
Szkoła średnia
(55 spotkań x 90min.)
6 do 10 2 Cztery raty po 564zł 2256zł
Kurs ósmoklasisty
(55 spotkań x 90min.)
6 do 10 2 Cztery raty po 564zł 2256zł
Kurs maturalny
(43 spotkań x 90min.)
6 do 10 2 Cztery raty po 538zł 2152zł
 
FCE
(59 spotkań x 90min.)
6 do 10 2 Cztery raty po 738zł 2952zl
 
Dorośli grupy Komfort
(60 spotkań x 60min.)
3 do 6 2 Cztery raty po 555zł 2220zł
Dorośli grupy Prestiż
(20 spotkań x 60min.)
2 2 Cztery raty po 600zł 2400zł
Dorośli grupy VIP
(20 spotkań x 60min)
1 Do uzgodnienia 120zł / h
 
Kursy online Cena i terminy do uzgodnienia indywidualnie
Angielski / niemiecki
DLA FIRM
Cena i terminy zajęć zgodnie z ofertą indywidualną dla zakładu pracy
Kurs Os.
w grupie
Zajęć
w tyg.
Cena za kurs  RABAT 5%
Szkoła podstawowa kl. I – III
(54 lekcji x 45min.)
5-8 2 Dwie raty po 652zł Dwie raty po 619zł
Szkoła podstawowa kl. IV – VI
(60 spotkań x 60min.)
5-10 2 Cztery raty po 473zł Cztery raty po 449zł
Szkoła podstawowa VII – VIII
Szkoła średnia
(55 spotkań x 90min.)
6-10 2 Cztery raty po 564zł Cztery raty po 535,50zł
Kurs ósmoklasisty
(55 spotkań x 90min.)
6-10 2 Cztery raty po 564zł Cztery raty po 535,50zł
Kurs maturalny
(43 spotkań x 90min.)
6-10 2 Cztery raty po 538zł Cztery raty po 511zł
 
FCE
(60 spotkań x 90min.)
6-10 2 Cztery raty po 738zł Cztery raty po 701zł
 
Dorośli grupy Komfort
(60 spotkań x 60min.)
3-6 2 Cztery raty po 555zł
Dorośli grupy Prestiż
(20 spotkań x 60min.)
2 2 Cztery raty po 600zł
Dorośli grupy VIP
(20 spotkań x 60min)
1 Do uzg. 120zł / h
 
Kursy online Cena i terminy do uzgodnienia indywidualnie
Angielski / niemiecki
DLA FIRM
Cena i terminy zjęć zgodnie z ofertą indywidualną dla zakładu pracy

RABATY 5% (nie dotyczy grup dorosłych) –  a) za kontynucję  b) dla rodzeństwa
Rabaty sumują się i nie mogą przekroczyć łącznie 10%

Terminy płatności, raty, odliczenia określają szczegółowo waunki zawarte w Umowie uczestnictwa w kursie językowym